Modul 1

Utišavanje internih kritičara kako bi mogli raditi i misliti veliko
Modul 1
Prezentacija predavanja
Radni materijali
Dodatni materijali za čitanje
1. DIO
2. DIO
Snimka susreta

    Become a MAMFORCE INSIDER

    Be at the source of relevant topics in the field of diversity and inclusion, gender balance, and human and organisational development. Get special discounts on our education!